European Media
MVO
EMIG vind Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een belangrijk aspect van haar bedrijfsvoering. EMIG streeft ernaar haar Co2 uitstoot waar mogelijk te beperken en te compenseren in Nederland. Waar veel bedrijven in Azië of Zuid-Amerika compenseren, kiest EMIG ervoor te compenseren waar de meeste uitstoot veroorzaakt wordt.
Om dit te bereiken heeft EMIG een eigen bos in eigendom. Dit bos is direct tegen een beschermd natuurgebied gelegen. In samenwerking met Staatsbosbeheer heeft EMIG hier een leefgebied gecreëerd voor de zeldzame kleine IJsvogelvlinder, een vlinder die tot de beschermde diersoorten behoort
Investment Group